Projecte Costura

Programa propi de l´Ajuntament d´Esporles, on 5 persones amb esperit empresarial i amb necessitats de conciliar la vida familiar i professional adquireixen les habilitats i competències que les certifiquen com a treballadores qualificades amb la possibilitat d´un lloc de feina estable.

- Contacte: Elisa Cabrer 971611556 ecabrer@esporles.cat

p

y