02 -Sol·licitud de Cèdula Urbanística

La cèdula urbanística detalla la normativa aplicable a un solar o parcel·la concreta. Té una vigència de 6 mesos.

S’ha d’especificar ubicació exacta amb referència cadastral.

Documents

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/sollicitud-llicencies-dobres/02-sollicitud-de-cedula-urbanistica