Anunci revocar aprovació provisional NNSS de 21 de març de 2013


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/urbanisme/anunci-revocar-aprovacio-provisional-nnss-de-21-de-marc-de-2013