Sessió ordinària 28 de juliol de 2016

Sessió ordinària 28 de juliol de 2016

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plenaris-2016/sessio-ordinaria-28-de-juliol-de-2016