Sessió extraordinària 31 de maig 2016

Sessió extraordinària 31 de maig 2016


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plenaris-2016/sessio-extraordinaria-31-de-maig-2016