Sessió ordinària 27 d'octubre 2016

Sessió ordinària 27 d'octubre 2016

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plenaris-2016/sessio-ordinaria-27-doctubre-2016