Sessió ordinària 24 de novembre 2016

Sessió ordinària 24 de novembre 2016

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plenaris-2016/sessio-ordinaria-24-de-novembre-2016