Sessió extraordinària 20 de desembre 2016

Sessió extraordinària 20 de desembre 2016

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plenaris-2016/sessio-extraordinaria-20-de-desembre-2016