Sessió ordinària 26 de gener 2017

Sessió ordinària 26 de gener 2017

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2017/sessio-ordinaria-26-de-gener-2017