Sessió ordinària 23 de febrer 2017

Sessió ordinària 23 de febrer 2017

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2017/sessio-ordinaria-23-de-febrer-2017