Sessió extraordinària 6 d'abril 2017

Sessió extraordinària 6 d'abril 2017

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2017/sessio-extraordinaria-6-dabril-2017