Sessió ordinària 25 de maig 2017

Sessió ordinària 25 de maig 2017

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2017/sessio-ordinaria-25-de-maig-2017