Plec de clàusules administratives particulars per que han de regir el contracte d'obres d'acondicionament de la Casa del Poble

Nombre d'expedient
8/2014
Data publicació
21-Febrer-2014
Termini presentació d'ofertes
02-Març-2014
Tipus de procediment
Tipus de contracte
Documents adjunts

Source URL: https://ajesporles.net/contractes/plec-de-clausules-administratives-particulars-que-han-de-regir-el-contracte-dobres