Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte de “RENOVACIÓ CLAVEGUERAM I AIGUA POTABLE A UN TRAM DEL CARRER MAJOR D’ESPORLES PROCEDIMENTNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT"

Data publicació
21-Desembre-2015
Termini presentació d'ofertes
31-Desembre-2015
Tipus de procediment
Tipus de contracte
Documents adjunts

Source URL: https://ajesporles.net/contractes/plec-de-clausules-administratives-particulars-que-ha-de-regir-el-contracte-de-renovacio