Missió, visió i valors

La nostra missió: Atendre i donar resposta a les necessitats socials de les persones, i potenciar-ne l’autonomia i la qualitat de vida.

La nostra visió: Aconseguir un nivell òptim de benestar de les persones. Treballar pel canvi i la resolució del problema. Proporcionar informació, orientació i suport a la unitat de convivència. Fomentar la solidaritat, la cooperació, el voluntariat, la participació de la ciutadania i la inserció social. Fer un treball social individual i familiar. Intervenir en l’àmbit comunitari.
 
Els nostres valors: Respectar els drets de la persona. Treballar, orientar i proposar alternatives de canvi amb professionalitat i eficàcia. Elaborar plans de feina individualitzats i adaptats.

serveis_socials_curs_memoria


Source URL: https://ajesporles.net/missio-visio-i-valors