Serveis que es presten

L’Àrea de Serveis Socials presta atenció a persones, famílies i grups, fa una valoració diagnòstica i proposa els recursos necessaris. Es detallen els serveis: 

1- Servei d’informació i orientació

Atén a les persones, a les famílies o als grups que plantegen demandes socials en general. Ofereix informació específica en matèria d’atenció primària en drets, recursos, prestacions, procediments i alternatives en matèria de cobertura social.
COPAGAMENT: no.

2- Servei d’atenció a la família, a la infància i a la joventut
Atén a les persones, famílies, infants i joves en general. Dóna informació específica en matèria d’atenció primària.
PROGRAMES QUE S’OFEREIXEN:
Atenció social, individual i familiar. Tramitació d’ajudes per a urgència social.
Programa d’orientació laboral.
Atenció psicosocial.
Prevenció i/o actuació davant l’absentisme escolar.
Programa d’intervenció socioeducativa projecte social d’escolarització compartida.
Consulta jove.
Espais familiars.
COPAGAMENT: no.

3- Serveis de promoció de l’autonomia i prevenció de la dependència; Servei d’atenció a la gent gran: Servei d’atenció a les persones amb discapacitat

Atén a les persones en situació de dependència, discapacitat i/o persones de més de 60 anys que presenten algun tipus de necessitat social i/o dificultat per dur a terme activitats de la vida diària, en situació de risc o d’emergència social. Tallers de memòria i habilitat social. Taller per a familiars cuidadors (IMAS, Consell de Mallorca).

COPAGAMENT: no.

4-Servei d’ajuda a domicili 

Conjunt d’actuacions dirigides a facilitar el desenvolupament o el manteniment de l’autonomia personal, prevenir o retardar el deteriorament individual o social, i contribuir així a la integració i a l’estada de les persones en l’entorn habitual. Les actuacions es fan a casa seva.
Destinat a gent gran, discapacitades i/o famílies amb problemes per dur a terme les activitats de la vida diària, o en situacions de risc o d’emergència social.
COPAGAMENT: no.

Serveis que es presten1

 

 

 

 

5- Servei de teleassistència
Servei que garanteix en situacions d’emergència que la persona beneficiària mantingui comunicació permanent amb l’exterior i que es realitzi una intervenció immediata mitjançant la mobilització de recursos existents a la comunitat.
Destinat a gent gran i discapacitades.
COPAGAMENT: si.

6- Servei de menjar a domicili i de menjador social
Distribució d’alimentació saludable i equilibrada a persones que tenen dificultats per fer les activitats de la vida diària i/o dificultats socioeconòmiques, per contribuir a la integració i a l’estada de les persones en el seu entorn habitual.
COPAGAMENT: si.


7- Servei d’estades diürnes- Servei d’estades nocturnes (pendent d’obertura)

Serveis sociosanitaris de suport familiar, que ofereixen atenció en aspectes higiènics, terapèutics, psicològics i socioculturals que faciliten l’estada de la persona a casa seva.
Dirigit a la gent gran i discapacitats (a partir de 55 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%).
COPAGAMENT: Si.
Disposa de servei de transport adaptat. S’ofereixen places municipals i places a través de la Fundació de la Dependència. 

Serveis que es presten2

 

 

 

 

 

8- Servei d’atenció a la dona

Atenció social a la dona. Programes que s’ofereixen:
Teleassistència per a dones maltractades (Creu Roja).
Programa d’inserció sociolaboral.
Protocol d’atenció per a dones en situació de violència de gènere:
Assistència psicològica per a dones que han sofert maltractament.
Oficina d’ajuda a les víctimes de delicte (Jutjats de Palma).
Cases d’acollida per a dones maltractades i per a les famílies.
COPAGAMENT: no.

9- Servei d’atenció a persones immigrants

Atenció a les persones immigrants que necessiten informació específica en matèria d’atenció primària i immigració. Cursos de castellà i català per a persones nouvingudes. Tramitació d’informes socials d’arrelament social i de reagrupament familiar. Derivació a serveis especialitzats OFIM (IMAS, Consell de Mallorca).
COPAGAMENT: no.

10- Servei d’orientació laboral 
Atenció a les persones en situació de risc o d’emergència social, que necessiten informació específica en matèria de formació i d’orientació laboral.
Entitats que intervenen a Esporles, entre d’altres: Endavant, Fundació Deixalles, UNAC, ASPAS, COORDINADORA (en funció de convocatòria anual).
COPAGAMENT: no.

11- Servei de prevenció del consum de drogues
Servei d’atenció a les persones, amb necessitat d’informació específica en matèria de prevenció i/o de tractament del consum d’alcohol, tabac i altres substàncies que creen addicció. Derivació a serveis especialitzats CAD (IMAS, Consell de Mallorca). Aprovat el Pla de Drogodependències d’Esporles.
Actuacions específiques del Pla de Drogodependències: prevenció i inserció social; control de l’oferta de drogues; prevenció comunitària amb famílies, infants, joves i mediadors socials.
COPAGAMENT: no.


Source URL: https://ajesporles.net/serveis-que-es-presten