Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis del Cementeri Municipal

Data publicació
18-Juny-2019
Termini presentació d'ofertes
21-Gener-2019
Tipus de procediment
Tipus de contracte
Documents adjunts

Source URL: https://ajesporles.net/contractes/plec-de-clausules-administratives-particulars-al-contracte-de-concessio-de-serveis-del