Policia tutor

 

La Unitat està formada per un policia local que realitza la seva labor sota la supervisió de l'Oficial Cap.

La Policia Local davant els ràpids canvis sociològics que hi ha hagut en el nostre terme, amb un fort creixement de la població, ha observat un gran increment de les situacions de conflicte.
On són més notoris aquests canvis són el sector juvenil de la nostra societat. Com és sabut, les normes d'aplicació a aquest grup de població són eminentment preventives i de protecció.

La figura del Policia Tutor, com altres serveis de la Policia Local, intenta respondre a aquesta demanda, amb una manera d'actuar basat en la proximitat i la intermediació, procurant conèixer als nens i joves del municipi, dirigint els seus esforços a aconseguir contactar amb ells. Tot això amb la finalitat de detectar possibles situacions de desemparament, absentisme escolar, actuacions pre-delinqüencials... i intentant transmetre'ls valors com la convivència, la solidaritat i la tolerància.

Per dur a terme les seves funcions el Policia Tutor necessita recolzar-se en altres àrees municipals com a Educació, Cultura i especialment amb els Serveis Socials. Sent imprescindible tenir una relació fluïda amb l'adreça dels diferents centres escolars, on la seva presència ha de ser habitual.

També ha de fer-se visible en aquells llocs on és habitual l'afluència dels joves en els seus moments d'oci, com els diferents centres esportius municipals i el "Casal de Joves".

Funcions del Policia Tutor

El policia tutor neix amb la intenció de crear un ambient de respecte a les normes d'educació cívica, establint una relació fluïda entre els centres d'ensenyament del municipi i l'Ajuntament d'Esporles a través del seu policia local.

Participa activament a l'entorn de la comunitat escolar, establint el contacte amb les institucions pròpies del centre. Les activitats del policia tutor inclouen una àmplia diversitat de possibilitats, de manera que la intervenció del policia local davant qualsevol incidència permetrà potenciar l'aspecte socialitzador dels menors en el centre escolar.

Àmbits d'actuació del Policia Tutor

  • La manca d'escolarització i absentisme escolar:

La manca d'escolarització és aquella situació en la qual un menor, entre 6 i 16 anys, no està matriculat en cap centre escolar. Actualment es dóna molt sovint a causa de la situació irregular en la qual es troben moltes famílies estrangeres que tenen por que l'escolarització descobreixi la seva situació d'il·legalitat i altres vegades a causa de la manca de documentació que impossibilita que els seus fills puguin ser matriculats en algun centre docent.
L'absentisme escolar és la falta injustificada d'assistència puntual o continuada a classe.

  • Situacions de desemparament:

Es poden donar suposats de desemparament tals com a menors abandonats en la via pública o fins i tot al seu domicili, en condicions no adequades per a la seva salut i altres situacions que també aconsellen i obliguen una actuació policial.

  • Violència intra/extraescolar:

Per violència intra/extraescolar s'han d'entendre tots aquells fets de caràcter violent amb resultat de lesions o intimidació que es produeixin a l'interior o exterior de centres docents i que puguin afectar tant a alumnes com a professors o pares vinculats als mateixos.

El policia tutor, que per la seva vinculació i contacte amb els centres escolars serà amb probabilitat qui detectarà aquest tipus de fets o unes altres com a tràfic d'estupefaents en el centre escolar, es posarà a la disposició del director del centre per brindar-li l'ajuda policial concreta que precisi.

  • Xerrades en centres escolars:

A petició dels directors dels centres escolars i després de la deguda programació, els Policies Tutors donaran xerrades sobre els treballs que desenvolupen i sobre altres temes com a prevenció de drogodependències, educació vial, noves tecnologies, etc...

  • Consum o tinença d'estupefaents per menors:

En aquest cas i com que el consum i/o tinença en espais i establiments públics, que és on aquests fets es podran detectar, sempre implica la confiscació de la substància, i que es remetrà denúncia a Delegació de Govern per infracció a la Llei 1/92 de Protecció de la Seguretat Ciutadana juntament amb l'informe analític de la substància realitzat pel departament de sanitat depenent de Delegació de Govern.

  • Consum de begudes alcohòliques en la via pública amb implicació de menors:

L'actuació policial en aquest cas consistirà en la retirada de les begudes alcohòliques que estiguin consumint i el seu dipòsit en el contenidor adequat més proper.
Si el menor presentés evidents símptomes de trobar-se sota una forta influència d'alcohol es posaran els fets en coneixement dels tutors legals del menor. Segons l'edat del menor, l'horari i altres circumstàncies del fet ha de comprovar-se que no s'estigui davant un cas de desemparament.


Source URL: https://ajesporles.net/policia-tutor