Plec de clàusules administratives particulars per al contracte de concessió de serveis, per procediment obert, del Cementiri Municipal d'Esporles

Data publicació
04-Agost-2018
Termini presentació d'ofertes
23-Agost-2018
Tipus de procediment
Tipus de contracte

Source URL: https://ajesporles.net/contractes/plec-de-clausules-administratives-particulars-al-contracte-de-concessio-de-serveis