Acta sessió plenària octubre 2017

Acta sessió plenària octubre 2017

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2017/acta-sessio-plenaria-octubre-2017