Sessió ordinària 28 de desembre 2017

Sessió ordinària 28 de desembre 2017

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2017/sessio-ordinaria-28-de-desembre-2017