Sessió extraordinària 31 de gener 2018

Sessió extraordinària 31 de gener 2018

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2018/sessio-extraordinaria-31-de-gener-2018