Sessió ordinària 22 de febrer 2018

Sessió ordinària 22 de febrer 2018

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2018/sessio-ordinaria-22-de-febrer-2018