Sessió ordinària 27 de juliol 2017

Sessió ordinària 27 de juliol 2017

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2017/sessio-ordinaria-27-de-juliol-2017