Sessió ordinària 31 de maig 2018


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2018/sessio-ordinaria-31-de-maig-2018