Sessió ordinària 26 de juliol 2018


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2018/sessio-ordinaria-26-de-juliol-2018