Sessió plenària extraordinària 3 d'abril 2019


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2019/sessio-plenaria-extraordinaria-3-dabril-2019-0