Sessió plenària extraordinària 30 d'abril de 2019


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2019/sessio-plenaria-extraordinaria-30-dabril-de-2019