Sessió plenària ordinària 2 de maig 2019


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2019/sessio-plenaria-ordinaria-2-de-maig-2019