Sessió plenària extraordinària 12 de juny de 2019


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2019/sessio-plenaria-extraordinaria-12-de-juny-de-2019