Sessió constitutiva de la corporació 15 de juny de 2019


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2019/sessio-constitutiva-de-la-corporacio-15-de-juny-de-2019