Sessió plenària ordinària 25 de juliol 2019


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2019/sessio-plenaria-ordinaria-25-de-juliol-2019