Sessió plenària ordinària 26 de setembre 2019


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2019/sessio-plenaria-ordinaria-26-de-setembre-2019