Sessió plenària ordinària 28 de novembre 2019


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2019/sessio-plenaria-ordinaria-28-de-novembre-2019