01.-Sessió plenària ordinària 30 de gener 2020


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2020/01-sessio-plenaria-ordinaria-30-de-gener-2020