02.-Sessió plenària Extraordinaria 18 de juny 2020


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2020/02-sessio-plenaria-extraordinaria-18-de-juny-2020