04.-Sessió plenària ordinaria 24 de setembre 2020


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2020/04-sessio-plenaria-ordinaria-24-de-setembre-2020