03.-Sessió plenària ordinària 30 juliol 2020


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2020/03-sessio-plenaria-ordinaria-30-juliol-2020