05.-Sessió plenària ordinària 29 d'octubre 2020


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2020/05-sessio-plenaria-ordinaria-29-doctubre-2020