01 -Sol·licitud de Consulta d'Expedient

Amb aquesta sol·licitud es podrà consultar tota la documentació obrant dins l’arxiu municipal respecte d’una parcel·la o solar.

S’ha d’especificar Any de construcció, promotor de les obres i direcció exacta.

Arxius a adjuntar:

            - Plànol d’ubicació

Documents

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/sollicitud-llicencies-dobres/01-sollicitud-de-consulta-dexpedient