03 -Certificat Antiguitat/ Certificat de No Infracció

CERTIFICAT D'ANTIGUITAT. Qui ho pot sol·licitar?
Totes aquelles persones interessades en la renovació o petició per mancança de la Cèdula d'habitabilitat del Consell de Mallorca. 

El certificat especificarà:

-      Que l'obra es anterior a l'any 1987.
-      Que no s'han realitzat obres majors d'ençà l'any 1987. 
-      Que no hi ha cap expedient d'infracció urbanística. 

S'ha de realitzar visita in situ i portar la documentació necessària a les oficines municipals:

-      Planol d'ubicació
-      Fotografies de la construcció.
-      Escriptura de la propietat
-      Comprovant del banc del pagament de taxa de 120€

 

CERTIFICAT DE NO INFRACCIÓ. Qui ho pot sol·licitar?
Totes aquelles persones interessades. El certicicat especificarà que no hi ha cap infracció urbanística a la parcel·la, o si ni ha ha, quines són

S'ha de realitzar visita in situ i portar la documentació necessària a les oficines municipals, així com especificar l'any de construcció, promotor de les obres i direcció exacta:

-      Planol d'ubicació
-      Fotografies de la construcció.
-      Escriptura de la propietat
-      Comprovant del banc del pagament de taxa de 120€

Documents

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/sollicitud-llicencies-dobres/03-certificat-antiguitat-certificat-de-no-infraccio