APROVACIÓ INICIAL CESSIÓ SOLAR A L’IBAVI PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROTECCIÓ PUBLICA 2020


Source URL: https://ajesporles.net/anuncis/aprovacio-inicial-cessio-solar-libavi-construccio-dhabitatges-de-proteccio-publica-2020