08 -Sol·licitud de Llicència de Segregació/Agrupació

Es tracta de la petició de llicència per agregar o segregar parcel·les.

S’ha d’especificar:

  • Promotor de les obres.
  • Ubicació.

Arxius a adjuntar:

- Còpia digital del projecte visat.

- Estadística de l’edificació.

- Fotografies finca i confrontants.

- Nota registral.

- Pagament de taxa (150€ per parcel·les a agregar o segregar).


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/sollicitud-llicencies-dobres/08-sollicitud-de-llicencia-de-segregacioagrupacio