10 -Sol·licitud de Llicència de Primera ocupació

Es tracta de la petició de final d’obra d’obres que han obtingut llicència prèvia.

S’ha d’especificar:

  • Promotor de les obres.
  • Ubicació.
  • Núm. D’expedient de la Llicència concedida.

Arxius a adjuntar:

- Final d’obra de la direcció facultativa

- Llibre/fitxes de manteniment.

- Model 900 de cadastre.

- Fotografies de la construcció.

- Comprovant de pagament de taxa (100€).

Documents

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/sollicitud-llicencies-dobres/10-sollicitud-de-llicencia-de-primera-ocupacio