06.-Sessió plenària extraordinària 12 de novembre 2020

Sessió plenària extraordinària 12 de novembre 2020


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2020/06-sessio-plenaria-extraordinaria-12-de-novembre-2020