07.-Sessió plenària ordinària 25 de novembre 2020

Sessió plenària ordinària 25 de novembre 2020


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2020/07-sessio-plenaria-ordinaria-25-de-novembre-2020