08.-Sessió plenària extraordinària 30 de desembre 2020

Sessió plenària extraordinària 30 de desembre 2020


Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2020/08-sessio-plenaria-extraordinaria-30-de-desembre-2020