Volta a la vall d’Esporles

Volta a la vall d’Esporles

Conèixer una vila a través dels propis carrers ens connecta amb la seva essència. Però fer-ho pel seu perímetre ens donarà una perspectiva de conjunt novella, diferent, que a més a més ens permetrà acostar-nos a la complexa evolució d’aquest nucli urbà al llarg de vuit segles d’història. Es tracta d’un recorregut que enllaça camins de muntanya i vials que lliguen nuclis urbans, carrers i carrerons. 

Tresors per les vorals de la vila 

La ruta parteix de l’Església Parroquial de Sant Pere, documentada al segle XIII i amb una gran reforma (inacabada) de principis del XX, dirigida per l’arquitecte Gaspar Bennàsser. El primer tram circula pel camí des Correu, per sota de la possessió de Bellavista, una segregació moderna de Son Tries. 

Després d’un tram a través d’un espai marjat abandonat, s’arriba a la font de Dalt de Son Tries, una surgència de mina, acompanyada de pedrissos i una taula de pedra on resta el curiós relleu d’una cara. La tradició oral conta que és el rostre de la filla dels propietaris de l’alqueria Alcàsser (Son Tries), morta per causa d’amor. 

Passada l’àrea recreativa de Son Tries, baixa pel camí de Son Ferrà fins al Rafal des Capellans, possessió que establí una part de les seves terres per crear al segle XVIII el barri de la Vila Nova. 

El barri de la Vila Nova alberga un conjunt de cases amb teules pintades, un art popular que mostra, les esperances, les creences, les pors, etc. amb què els esporlerins d’un temps convivien. Així mateix hi ha cases amb interessants esgrafiats, com ara can Mas.

Passat el torrent de Sant Pere, continua pels camins de Son Galceran i Son Bernadí, amb magnífiques vistes sobre el poble. Llavors travessa el nucli urbà vora bells immobles noucentistes com la Bernadeta. La llegenda torna a fer acte de presència en la cova des Monjo, on diuen que un enigmàtic personatge passà els darrers mesos de la seva vida custodiant el mapa d’un tresor. 

El darrer tram davalla pel camí graonat des Badaluc. Un cop aquí enllaça amb el carrer Major, una de les vies antigues del nucli urbà que permeten comprendre l’estil de vida d’antany. 

Volta a la vall d’Esporles


Source URL: https://ajesporles.net/volta-la-vall-desporles