06 Sessió plenària 17 juny 2021

Documents

Source URL: https://ajesporles.net/arxius-i-documents/actes-plens-2021/06-sessio-plenaria-17-juny-2021