BASES PER LA SOL·LICITUD D’ADJUDICACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DE LA BARRA DE BEGUDES A LA FESTA DE CAP D'ANY 2022

Poden presentar les sol·licituds les entitats degudament inscrites al Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Esporles.

Presentació de sol·licituds: fins dia 7 de desembre de 2022 (inclòs).


Source URL: https://ajesporles.net/anuncis/bases-la-sollicitud-dadjudicacio-de-lexplotacio-de-la-barra-de-begudes-la-festa-de-cap-dany